Herrens återupprättelseHem Välkommen Herrens återupprättelse Budskap Litteratur Länker Kontakt
 

Kommentarer från några kristna institutioner angående ortsförsamlingen och LSM:s förlag i USA

 • ”The Encyclopedia of American Religions”, 5 ed, 1996, J.Gordon Melton
  Dr. Melton är en framstående auktoritet för religioner i Amerika. Han är VD för ”Institute for the Study of American Religion”. Denna institution är det största forskningsinstitutet i sitt slag i USA. I den ovan nämnda boken finns en stor artikel om ortsförsamlingarna och Herrens återupprättelse (se egen sida).

 • Evangelical Christian Publishers’ Association (ECPA)
  År 2001 röstade (ECPA) enhälligt för att anta LSM [www.lsm.org] som medlem i ECPA och ta emot LSM som sina bröder i Kristus. Detta gjordes efter att noggrant ha utvärderat att LSM:s publikationer överensstämmer med Nya testamentets tro.

 • Fuller Theological Seminary (FTS)
  År 2006 slutförde ”Fuller Theological Seminary” en tvåårig ”noggrann granskning och undersökning av ortsförsamlingarnas läror och metoder, med särskild betoning av Witness Lees och Watchman Nees skrifter”. FTS kom fram till följande:

  • ”Vi har funnit en stor skillnad mellan den uppfattning som bildats i vissa kretsar angående Watchman Nee och Witness Lee och den lära som faktiskt presenteras i deras skrifter.
  • Särskilt Witness Lees undervisning har blivit mycket förvrängd och har därför för det mesta blivit missförstådd bland de vanliga kristna samfunden, framförallt bland dem som kallar sig själva evangeliska.
  • FTS:s slutsats är att ortsförsamlingarnas läror och metoder och deras anhängare representerar den äkta, historiska, bibliska kristna tron i varje väsentlig aspekt.
  • När det gäller deras lära och vittnesbörd angående Gud, Treenigheten, Kristi person och verk, Bibeln, frälsningen, och församlingens enhet, Kristi kropp, har vi funnit att den är otvetydigt ortodox….”
 • Christian Research Institute (CRI)
  (CRI), den mest välkända kristna anti-kult­organisationen i USA som tidigare kritiserat ortsförsamlingarna, tog, efter en ny utvärdering, bort alla sina kritiska artiklar från sina webbsidor. År 2006 skrev Hank Hanegraaff, ordförande i CRI och värd för det populära radioprogrammet ”Bible Answer Man”, följande till Chris Wilde vid LSM:
  • ”Jag är genomgående imponerad av den integritet, uppriktighet och omsorg som ni visar både i teologi och personliga relationer. Under de tre år som jag samspelat med er och era kollegor har jag blivit ödmjuk och välsignad av er kristna karaktär på det personliga planet och er övertygelse och skärpa på det professionella planet. Ni har demonstrerat en omsorg och ett intresse för den väsentliga kristna läran som mer och mer saknas inom den evangeliska rörelsen…”

 • Christian Today (CT)
  År 2006 publicerade även den ledande evangeliska kristna tidskriften i världen, sin slutsats om LSM:s lära, de fastslog:
  • ”[Christianity Today’s] utgivare har frågat ledare i några ortsförsamlingar läromässiga frågor och deras svar var rättfram och tillfredsställande. Vi sluter oss till studien som Fuller Theological Seminary har gjort, vars slutsats är att ortsförsamlingarna representerar en ”äkta, historisk, biblisk kristen tro i varje väsentlig aspekt”.

OBS! På grund av några falska rykten och anklagelser som framförts av vissa individer gällande ortsförsamlingarna och Witness Lee, finns ett behov att hänvisa till de ovan nämnda uttalanden av de fem största institutionerna i USA, vilka grundligt har granskat oss. För verifikation av dessa fakta, var vänlig kontakta dessa institutioner.