Herrens återupprättelseHem Välkommen Herrens återupprättelse Budskap Litteratur Länker Kontakt
 

Om två av Herrens tjänare

Vi tackar Herren för att Watchman Nees och hans medarbetare Witness Lees tjänst för Kristi kropp har varit en välsignelse för Herrens barn på alla kontinenter i mer än 80 år. Det som de skrivit har blivit översatt till många språk. Våra läsare har ställt många frågor till oss om Watchman Nee och Witness Lee. Som svar på deras frågor gör vi denna översiktliga presentation av dessa två bröders liv och tjänst.

Watchman Nee

Watchman Nee tog emot Kristus vid sjutton år ålder. Hans tjänst är välkänt bland sökande troende över hela världen. Många har fått hjälp av hans böcker om det andliga livet och relationen mellan Kristus och dem som tror på honom. Många vet dock inte om en annan, lika avgörande aspekt av hans tjänst vilken betonar att praktisera församlingslivet och byggandet av Kristi kropp. Broder Nee skrev många böcker angående både det kristna livet och församlingslivet. Ända till slutet av sitt liv var Watchman Nee en gåva av Herren given för avtäckandet av uppenbarelsen i Guds Ord. Efter att ha lidit tjugo år i fängelse för Herren i Kina, dog han 1972 som ett troget vittne för Kristus.

Witness Lee

Witness Lee var den närmaste och mest betrodde medarbetaren till Watchman Nee. År 1925, vid nitton års ålder, upplevde han en dynamisk andlig pånyttfödelse och avskilde sig till den levande Guden för att tjäna honom. Från den tiden började han intensiva studier av Bibeln. Under de första sju åren av sitt kristna liv var han väldigt influerad av Plymouthbröderna. Sedan mötte han Watchman Nee och de följande 17 åren, till 1949, var han Watchman Nees medarbetare i Kina. Under Andra Världskriget, när Kina var ockuperat av Japan, satt han fängslad av japanerna och fick lida för sin trogna tjänst till Herren. Dessa två, Guds egna, tjänares tjänst och arbete gav upphov till en stor väckelse bland de kristna i Kina, vilken resulterade i att evangeliet spreds ut igenom landet och att hundratals församlingar byggdes upp.

1949 sammankallade Watchman Nee alla sina medarbetare som tjänade Herren i Kina och sände Witness Lee att fortsätta tjänsten utanför landet, på ön Taiwan. Under de följande åren, på grund av Guds välsignelse på Taiwan och Sydostasien, etablerades fler än etthundra församlingar.

Tidigt 60-tal ledde Herren Witness Lee att flytta till U.S.A, där han i mer än 35 år tjänade och arbetade till förmån för Herrens barn. Han levde i staden Anaheim, Kalifornien, från 1974 till dess han gick för att vara hos Herren i juni 1997. Under åren av arbete i U.S.A. publicerade han mer än 300 böcker.

Witness Lees tjänst är särskilt till hjälp för sökande kristna som längtar efter en djupare kännedom och erfarenhet av Kristi outgrundliga rikedomar. Genom att öppna hela Skriftens gudomliga uppenbarelse, uppenbarar broder Lees tjänande för oss hur man lär känna Kristus för byggandet av församlingen, som är hans kropp, fullheten av Den som är allt i alla. Alla troende borde delta i denna tjänst som innebär byggandet Kristi kropp, så att kroppen kan bygga upp sig själv i kärlek. Endast genomförandet av detta byggnadsverk kan fullborda Herrens syfte och tillfredsställa hans hjärta.

Det huvudsakliga kännetecknet för dessa två bröders tjänst är att de undervisade om sanningen enligt Bibelns oförfalskade ord.

Följande är en kortfattad beskrivning av Watchman Nees och Witness Lees huvudsakliga övertygelse:

  1. Den heliga Bibeln, är den fullständiga gudomliga uppenbarelsen, osviklig och Gud-andad, verbalt inspirerad av den Helige Ande.
  2. Gud är den ende treenige Guden - Fadern, Sonen och den Helige Ande jämbördiga ömsesidigt från evighet till evighet.
  3. Guds Son, Gud Själv, inkarnerades till en människa med namnet Jesus, född av jungfrun Maria, så att han skulle kunna bli vår Återlösare och Frälsare.
  4. Jesus, en sann Människa, levde på jorden i trettiotre och ett halvt år för att göra Gud Fadern känd för människor.
  5. Jesus, Kristus efter att ha blivit smord av Gud med den Helige Ande, dog på korset för våra synder och utgjöt sitt blod för att uppnå vår återlösning.
  6. Jesus Kristus uppväcktes från de döda efter att ha varit begraven tre dagar och fyrtio dagar senare togs han upp till himlen, där Gud gjorde honom till Herren över allt.
  7. Efter Sin himmelsfärd utgjöt Kristus Guds Ande för att döpa hans utvalda medlemmar in i en Kropp. Idag rör sin Anden utöver jorden för att övertyga syndare och pånyttföda Guds utvalda folk, genom att ge dem det gudomliga livet, bo i dem som tror på Kristus och bygga upp Kristi kropp som det fulla uttrycket av honom.
  8. Vid denna tids slut kommer Kristus att komma tillbaka för att ta upp sina troende, för att döma världen, ta jorden i besittning och etablera sitt eviga Rike.
  9. De övervinnande helgonen kommer att regera med Kristus i tusenårsriket och alla på Kristus troende kommer att ta del av de gudomliga välsignelserna i det Nya Jerusalem i den nya himlen och den nya jorden i evighet.