Herrens återupprättelseHem Välkommen Herrens återupprättelse Budskap Litteratur Länker Kontakt
 
Välkommen

Ortsförsamlingarna i Sverige önskar dig hjärtligt välkommen. Vi är troende i Herren Jesus Kristus som personligt har mottagit Honom som vår Frälsare. Han är den mest förträfflige och den mest njutbare personen i universum. Vi älskar honom och strävar efter att ge honom den främsta platsen i alla ting. Vi fröjdar oss över att vi är renade i Jesu, Guds Sons blod, att vi är pånyttfödda med Faderns gudomliga liv och att vi är fyllda med den Helige Ande.

Vi värdesätter Bibeln högt som Guds uppenbarelse av sig själv och av sin eviga avsikt. Vi står fast vid den allmänna tro som är uppenbarad i Bibeln och som är gemensam för alla äkta troende.

Vi är, tillsammans med alla troende i Kristus, lemmar i Hans enda Kropp, som är församlingen. För att kunna praktisera Kroppens enhet med alla troende i till exempel Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och så vidare, möts vi som församlingen på de respektive orterna. I Stockholm möts vi som församlingen i Stockholm och i Uppsala möts vi som församlingen i Uppsala. Vi är i gemenskap med över 2 000 ortsför-samlingar över hela världen för att uttrycka Kristi enda Kropp.